Birçok ilin deprem tehlikesi değişti - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)