CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİMİ
PANELİ

Tarih: Kasım - Aralık 2011

Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
        Akademi Salonu   Maltepe / Ankara