Değişmeyen Gerçeğimiz Deprem Gerçeği - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)