DEPAR BİLİM VE HABER DERGİSİ'nin 2. sayısı yayınlanmıştır. - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)