DEPAR BİLİM ve HABER DERGİSİ'nin 3. sayısı yayınlanmıştır. - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)