DEPAR BİLİM ve HABER DERGİSİ'nin 3. sayısı yayınlanmıştır.