DEPAR Bilim ve Haber Dergisi - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)
DEPAR Bilim ve Haber Dergisi