DEPAR BİLİM VE HABER DERGİSİ yayınlanmıştır. - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)