İletişim

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eti Mah. Yükseliş Sok. No:5  (06570) Maltepe / Ankara

 

Telefon :   Prof. Dr. A. Samet ARSLAN (Merkez Müdürü)   (0312) 582 32 43

                                                       Sekreterlik (0312) 582 3112 

 Doç. Dr. Bülent ÖZMEN  (Oda no:103)   (0312) 582 31 03

 Öğr. Gör. Dr. Cemile Öztürk AKCA (Oda no: 104) 

 Gülçin FELEK  (Oda no:113)   (0312) 582 30 53

 Fax : (0312) 582 31 10

 

Prof. Dr. A. Samet ARSLAN  (aarslan@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Bülent ÖZMEN  (bulentozmen@gazi.edu.tr ) (buozmen@hotmail.com )

Öğr. Gör. Dr. Cemile Öztürk AKCA (cemileakca@gazi.edu.tr)

Uzm. Müh. Gülçin FELEK (gulcinfelek@gazi.edu.tr)