İyileştirme Alanları

Merkezimizde iyileştirilmesi hedeflenen alanlar:

Araştırmacı personel istihdamının sağlanması

Nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine katkı düzeyinin artırılması

Deprem Mühendisliği konularında iç ve dış paydaş işbirlikleri düzeyinin artırılması

Eğitim, çalıştay ve seminer faaliyetlerinin artırılması

Merkez altyapısının stratejik hedeflere yönelik geliştirilmesi

Akademik kurumsal sürekliliğinin planlanması-geliştirilmesi