Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)
Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme