Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı / Merkez Müdürü
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi / Merkez Müdür Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mimarlık Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Rektörlük
 
 

Danışma Kurulu Üyeleri

Gazi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
ODTÜ
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Afet İşleri Eski Genel Müdürü