Kurullar

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı / Merkez Müdürü
Mühendislik Fakültesi
 
Yönetim Kurulu Üyesi / Merkez Müdür Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
 
   
 
 

Danışma Kurulu Üyeleri