Kurullar

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı / Merkez Müdürü
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi / Merkez Müdür Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Rektörlük
 
   
 
 

Danışma Kurulu Üyeleri

Gazi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
ODTÜ
Hacettepe Üniversitesi
Gazi Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi