Kurullar - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)
Kurullar

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı / Merkez Müdürü
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi / Merkez Müdür Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendislik Fakültesi
 
   
 
 

Danışma Kurulu Üyeleri

ODTÜ (Emekli)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ODTÜ
İstanbul Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi 
ODTÜ (Emekli)