Onarım ve Güçlendirme Çalışması - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)
Onarım ve Güçlendirme Çalışması
Dinar (1995), Adana - Ceyhan (1998), Marmara (1999) ve Düzce (1999) depremlerinden sonra çok sayıda kamu ve özel binaların onarımı/güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmüş, çok sayıda uygulama projeside üretilmiştir.