TARİHİ YAPILAR ve DEPREM PANELİ

Tarih:

Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Akademi Salonu        Maltepe / Ankara