Türkiye'deki Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programları - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)
Duyurular

Doç. Dr. Bülent ÖZMEN; 26 – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresine” katılmış ve “Türkiye’deki Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programları” başlıklı bir bildiri sunmuş ve oturum başkanlıkları yapmıştır. Kongreye ayrıca Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu üyesi olarak katkı vermiştir.