Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Yeni Zemin Etüt Formatı Bilgilendirme Toplantısı - ANKARA - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)