Yapıların Deprem Güvenliğinin Araştırılması
Dinar (1995), Adana-Ceyhan (1998), Marmara (1999) ve Düzce (1999) depremlerinden sonra çok sayıda kamu ve özel binaların onarımı/güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmüş, çok sayıda uygulama projesi de üretilmiştir.