Yeni Deprem Tehlike Haritasının Hatay İline Etkisi ve Afet Yönetimi Açısından Önemi - Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)