Organizasyon Yapısı ve İş Akış Şeması

Organizasyon yapısı ve iş akış şemaları,

Araştırma merkezimiz, Mühendislik ve Mimarlık fakültesindeki hocalarımızdan müteşekkil bir Yönetim Kurlu, bir Danışma kurulu ve üniversitemiz tarafından görevlendirme ile çalışmakta olan bir akademik uzman ve 2 mühendis kadrosunda çalışan olmak üzere 3 araştırmacısı bulunmaktadır. Aşağıda organizasyon yapısı ve iş akış şeması verilmiştir.

Araştırma Merkezi Müdürü

      - Birim Mali İşler ve CBS Sorumlusu

      - Birim Kalite Koordinatörü

      - Birim DİMES ve Veri İşlem Lab. Sorumlusu

      - Birim EBYS Sorumlusu