Birimin Tarihsel Gelişimi

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d‐2 maddesi uyarınca hazırlanmış ve 22 Nisan 2005 tarih ve 25794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir merkez olarak kurulmuştur.

Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemizin Mühendislik Fakültesinin Maltepe'de yer alan yerleşkesinde bulunmakta olup, merkezimiz öğretim üyeleri bloğunun birinci katında hizmet vermektedir. Merkezimizin Ankara ili ve çevresinde konumlandırılmış 29 adet zayıf ve kuvvetli yer hareketi ölçüm istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonların kurulması çalışmalarına 2007 yılında Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi çerçevesinde yapılmış olan Ankara Yöresi Zayıf ve Kuvvetli Yer hareketi Kayıt Ağının Kurulması (ANKARA-NET) projesi ile başlanmıştır. 2007 yılından 10 istasyon ile başlanan çalışmalar, istasyonların etki alanı bölgesel olarak kuvvetlendirilip genişletilerek bugüne kadar getirilmiştir. Bu istasyonlardan “Veri‐İşlem” merkezimize 7/24 veriler aktarılmakta olup, depremler ile ilgili bu veriler merkezimizde bulunan bilgisayar alt yapısı ile format dönüşümü, değerlendirme, arşivleme ve veri dağıtımları yapılmaktadır. Bu sayede Ankara ve çevresinde özellikle yeni yerleşim alanlarındaki zemin yapı etkileşiminin belirlenmesi (Deprem sırasında oluşan dinamik yer ivmesini zeminler üzerindeki etkilerini ölçmek, buradan elde edilecek veriler ışığında her tür yapıya depremle gelen ve hasar yapabilen kuvvetleri belirleyerek buradan elde edilen verilerle depreme dayanıklı yapı tasarımı tekniklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır) ve Ankara ve çevresindeki deprem aktivitesinin yakından izlenmesi ve güncelleştirilmesi (Depremin yeri, büyüklüğü, derinliği gibi deprem parametrelerini belirleyerek Ankara ve yakın civarının depremselliğini detaylı bir şekilde incelemektir. Bu çalışma ile Ankara ve yakın civarında yer alan fayların karakteristik özelliklerini (tür, uzunluk, derinlik, tekrarlanma süresi, geçmişte yarattığı ve ileride yaratabileceği en büyük deprem büyüklüğü ve diri fayların deprem oluşturma potansiyellerini belirleme çalışması yapan bilim adamlarına ek bilgi sunulacaktır) çalışmalarına imkân sağlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri bloğunda merkezimize ait toplam 6 adet oda bulunmaktadır. Bu odalar deprem ve veri işlem odası, personelin çalışma odaları, merkez müdürü odalarından ibarettir. Merkezimizin mühendislik fakültesinde yer almasının avantajlarını kullanarak yürütmekte olduğu araştırma ve uygulamalı çalışmalarda Mühendislik Fakültesinde bulunan İnşaat Mühendisliği Bölümünün ve Dekanlığımızın bütün imkânlarından, toplantı salonlarından, laboratuvar ve dersliklerinden gerektiği durumlarda faydalanabilmektedir.

Merkezimiz diğer tüm araştırma ve uygulama merkezlerinde olduğu gibi direkt olarak Sayın Rektörümüze bağlı olarak çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılacak olan araştırma ve uygulama çalışmaları ile ilgili olarak Rektörlüğümüzün olurları alınarak uygun görülmesi durumunda çalışmalara başlanılmakta ve gerekli olan mali harcamalar yine Rektörlüğümüzden onay alındıktan sonra yapılmaktadır. Merkezimizde yürütülen faaliyetler merkez müdürümüzün başkanlığında, personeli ile birlikte yapılmaktadır. Merkez yönetim kurulu yardımıyla çalışma ve araştırma programları yapılmakta, faaliyet alanlarıyla ilgili çalışma esasları belirlenmektedir. İhtiyaç duyuldukça da Danışma Kurulu üyelerinden destek alınmaktadır. Ayrıca merkez müdür yardımcısı da her türlü çalışmada merkez müdürüne destek olmaktadır.

Araştırma merkezimizin mevcut durumu itibarıyla öğrencisi bulunmamaktadır. Mühendislik ve Mimarlık fakültesindeki hocalarımızdan müteşekkil bir Yönetim Kurlu, bir Danışma kurulu ve üniversitemiz tarafından görevlendirme ile çalışmakta olan bir akademik uzman ve 2 mühendis kadrosunda çalışan olmak üzere araştırmacısı bulunmaktadır. Ayrıca sekretarya işlerine bakmakta olan bir görevlisi bulunmaktadır.

 

background image