Toplumsal Katkı Etkinlikleri

 1. C. AKCA 5 – 7 Ekim 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik kongresine Afet Risk Azaltma Modelinde Toplum Farkındalığının Artırılması Panelinde Panelist olarak katılım sağlanmış ve Afet Farkındalığı ve Afetlere Hazırlık Eğitim Araştırması “Muhtarlar” sunumu yapılmıştır. https://idrcongress.org/

 2. 22 Ocak 2021 tarihinde Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin Başkanlığında yapılan “Ankara İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Üst Düzey Bilgilendirme Toplantısında “Ankara İlinin Depremselliği” başlıklı bir sunu yapılmıştır. Toplantı Ankara AFAD İl Müdürlüğü’nün konferans salonunda saat 14:00 – 15:30 arasında gerçekleştirilmiştir.

 3. 10 Mart 2021 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeleri için “İşletmeler, Yerel Odalar ve Borsalar İçin Deprem Mevzuatı” eğitimi verilmiştir. Eğitim saat 14:30’da başlamış ve 17:00 de bitmiştir. 360’a yakın üye eğitime katılmıştır.

 4. Ankara il afet ve acil durum müdürlüğü tarafından 8 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen il afet risk azaltma planı 1.calistayinda "Ankara'nin deprem tehlikesi ve deprem senaryoları" başlıklı bir bildiri sunulmuştur.

 5. İzmir dokuz Eylül üniversitesi tarafından organize edilen ve 5 Mayıs 2021 tarihli çevrimiçi etkinliğe "Obruklarin Afet Yönetimi bakış açısı ile değerlendirilmesi" başlıklı bildirisi ile katkı vermiştir.

 6. Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 14:00 – 15:30 arasında düzenlenen “Afet Yönetiminde Güvenlik Stratejileri” başlıklı çevrim içi seminere konuşmacı olarak katkı verilmiştir.

 7. Afet Araştırmaları Derneği tarafından organize edilen ve 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 20:00 – 21:30 arasından yapılan on-line panele moderatör olarak ve “Türkiye’de Afet Yönetimi Politikaları Yapılanlar, Yapılması Gerekenler” başlıklı konuşma ile katkı verilmiştir.

 8. Amasya üniversitesi tarafından 24 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen Afetlere hazır toplum çevrimiçi konferansında "2021 afet eğitim yılında afet farkındalık eğitimleri" başlıklı bildiri sunmuştur.

 9. 9 Ağustos 2021 yılında Kızılay Akademi tarafından organize edilen ve Afet Yönetimi ile ilgili yapılması gereken çalışmalar ve ileriye dönük olarak bir yol haritasının belirlenmesi ile ilgili toplantıya davet edilmiş ve görüşlerini açıklamıştır.

 10. Afet araştırmaları derneği tarafından 12 temmuz 2021 tarihinde düzenlenen sinenerji etkinlikleri 4 te "üniversitelerde afet eğitimi" başlıklı bildiri sunmuştur.

 11. Afet araştırmaları derneği tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen sinenerji etkinlikleri 1 de "Türkiye'nin Afet Yönetimi Politikaları Yapılanlar Yapılamayanlar" başlıklı bir bildiri sunmuştur.

 12. Ana teması “Doğa Kaynaklı Afetler” olan 74.uluslararasi katılımlı Türkiye jeoloji kurultayı na ikinci başkan olarak  ve düzenleme kurulu üyesi olarak destek verilmektedir.

 13. 3. Uluslararası afet ve Dirençlilik kongresine düzenleme kurulu üyesi olarak ve bilim kurulu üyesi olarak destek verilmiştir.

 14. 7 Ekim 2021 tarihinde 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresinde “Türkiye’nin Afet Yönetimi Politikalarına İlişkin Tespit ve Öneriler” başlıklı bildiri sunulmuş ve Afet Yönetimi & KBRN başlıklı oturumda oturum başkanı olarak görev alınmıştır

 15. 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Bilim kurulu üyesi olarak destek verilmiştir.

 16. TMMOB Afet sempozyumuna bilim kurulu üyesi olarak destek verilmektedir.

 

background image