İş Akış Şemaları

 
AYDEM.İA.0001-Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım AYDEM.İA.0002-Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım Süreci
AYDEM.İA.0003-Dosyalama Süreci AYDEM.İA.0004-Arşivleme (Resmi Evrak ve Bilimsel Yayın Arşivleme) Süreci
AYDEM.İA.0005-Tebligat ve Zimmet İşlemleri Süreci AYDEM.İA.0006-EBYS Destek (Kullanıcı ) İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0007- Elektronik İmza Sertifika Alma Süreci AYDEM.İA.0008-Haber ve Duyuru Yayma İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0009-Web Sayfası İşlemleri Süreci AYDEM İ.A 0010 Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri
AYDEM.İ.A.0011 Yolluk Ödeme Süreci AYDEM.İA.0012-Ön Ödeme İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0013-Diğer Ödemeler Süreci AYDEM.İA.0014-İzin İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0015-Görevden Ayrılma İşlemleri (Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm) Süreci AYDEM.İA.0016-Mal Beyanı İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0017-Şifre İşlemleri-Yetkilendirilmesi Süreci AYDEM.İA 0018 Pazarlık Usulü Süreci
AYDEM.İA.0019-Doğrudan Temin Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık, 4734'e tabi olmayan alımlar) AYDEM.İA.0020-Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci
AYDEM.İ.A.0021 Yaklaşık Maliyet İşlemleri Süreci AYDEM İ.A 0022 Satın Alma İşlemleri Süreci
AYDEM.İ.A.0023 Gider İşlemleri Süreci AYDEM.İA.0024-Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0025-Taşınır Talep ve Zimmet İşlemleri Süreci AYDEM.İA.0026-Kayıtlardan Düşüm İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0027-Hurdaya Ayırma İşlemleri Süreci AYDEM.İA.0028-Taşınır Yıl Sonu İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0029-Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri Süreci AYDEM.İA.0030-Faaliyet Raporunun Hazırlanması Süreci
AYDEM.İA.0031-Stratejik Planlama İşlemleri Süreci AYDEM.İA.0032-Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları Süreci
AYDEM.İA.0033-Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Süreci AYDEM.İA.0034-Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi Süreci
AYDEM.İA.0035-Yurtiçi Geçici Görevlendirme Süreci AYDEM.İA.0036-Vekâleten Görevlendirmeler Süreci
AYDEM.İA.0037-Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri Süreci AYDEM.İA.0038-İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0039-Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın Faaliyetleri Süreci AYDEM.İA.0040-Araştırma ve Uygulama Merkezi Panel, Sempozyum, Konferans Faaliyetleri Süreci
AYDEM.İA.0041-Araştırma ve Uygulama Merkezi Test, Analiz ve Malzeme Geliştirme Faaliyeti Süreci AYDEM.İA.0042-Araştırma ve Uygulama Merkezi Proje İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0043-Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Faaliyetleri Süreci AYDEM.İA.0044-Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışmanlık Faaliyetleri Süreci
AYDEM.İA.0045-AR-GE Faaliyetleri Süreci AYDEM.İA.0046-Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri Süreci
AYDEM.İA.0047-İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Süreci  
background image