Genel Faaliyetler

DEMAR; GAZİ ÜNİVERSİTESİ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2021 FAALİYETLERİ

Genel Faaliyetler:

  • TBMM, Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna Sunum ve Bilgilendirme yapıldı, TBMM, 10.02.2021, Ankara
  • İstanbul Proje Koordinasyon Birimi; İPKB, (İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi altında İstanbul ilinin deprem riskini önleme çalışmalarını yönetmek için 2006 yılından itibaren faaliyet göstermektedir) ile Muhtemel işbirliği için DEMAR Merkezimiz hakkında Sunum ve Bilgilendirme yapıldı 15.06.2021, İstanbul
  • Üniversitemiz 95. Yıl etkinlikleri kapsamında 1-7 Mart Deprem Haftasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Arama ve Kurtarma personelinin bilgi birikimini arttırmak, alanında uzmanlaşmasını sağlamak, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip personel yetiştirmek amacıyla 375 personele ‘Afetlere Hazırlık ve Afet Yönetimi’ konularında eğitim verilmiştir.
  • Araştırma Merkezi bünyesinde kurulmuş olan 11 adet zayıf ve 18 adet kuvvetli yer hareketi istasyonundan Ankara ve civarında meydana gelen depremler online olarak “Veri-İşlem” merkezimize aktarılmakta ve bu veriler üzerinde Format Dönüşümü, Değerlendirme, Arşivleme ve Veri Dağıtımları yapılmaktadır. Merkezimiz bu istasyon sayısı ile Türkiye’de ikinci en büyük istasyona sahip üniversitedir. ANKARA-Net olarak adlandırılan bu network ağı Merkezimizin vizyonu ve misyonunda belirtilen ilkelere uygun bir şekilde AFAD Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer hareketi veri tabanı (TR-KYH) ve Ulusal Zayıf Yer hareketi istasyon ağına ve Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemine bağlı olarak çalışmakta ve Türkiye’deki istasyon ağları üzerinden 7/24 izlenebilmektedir. Az sayıdaki çalışan istasyonlarımızdan alınan veriler AFAD’a aktarılmıştır.
  • 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı için Üniversiteler arası Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü kapsamında AFAD’da gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlandı DEMAR Merkezimiz hakkında bilgilendirme yapıldı.
  • 2021 Afet Eğitim Yılı Üniversiteler arası işbirliği kapsamında verilmiş olan Afetlere Hazırlık ve Farkındalık Eğitimlerinin hedef kitlesi içinde yer alan  Muhtarlara anket düzenlenmiştir. Araştırma Türkiye genelini temsil edecek şekilde 6678 muhtardan elde edilen verilere dayanmaktadır. Çalışmanında muhtarların; afet konusundaki bilgi düzeyleri, afetlere yönelik farkındalık ve hazırlık düzeylerinin ne seviyede olduğu araştırılmıştır. Araştırmanın afet farkındalık ve hazırlık düzeyini artırmak üzere yapılan çalışmalara yön vermesi amaçlanmıştır.
  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Birleşmiş Miletler Afet Risk Azaltma Ofisi Sendai Afet Risk Azaltma Çerçeve Eylem Planı kapsamında hazırlanması istenen İl Afet Risk Azaltma çalışmalarına destek olunmuştur.
  • Merkezimizin ana görevleri arasında sayılan halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı kapsamında birçok televizyon ve radyo kanalına Gazi Üniversitesi adına katılım sağlanmış deprem, afet eğitimi, afet yönetimi, kentsel dönüşüm, Türkiye’nin deprem tehlikesi ve riski, yapılması gereken çalışmalar gibi birçok farklı konuda değerlendirmede bulunulmaktadır. 2021 yılı içerisinde 50 civarında televizyon programına, 10 civarında radyo programına ve 100 civarında basılı ve internet medyasında yer alınmıştır. Ayrıca her orta ve büyük deprem gerçekleştiğinde birçok farklı medya kuruluşuna deprem hakkında bilgiler verilmektedir. Bu sayede hem halkımızı bilgilendirme hem de üniversitemizi en iyi şekilde tanıtma çalışmalarına katkı verilmiş olunmaktadır.
background image