Türkiye Deprem Bölgeleri Haritaları ve Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi

Deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmaları kapsayan ilk yasa 22 Temmuz 1944 tarihinde “Yersarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” adı altında yürürlüğe girmiştir. 4623 sayılı bu yasa gereği Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından birlikte ülkemizde ilk defa bir “Yersarsıntısı Bölgeleri Haritası” ve buna paralel olarak ta “Deprem Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Gerek mühendislik sismolojisindeki gelişmeler, gerekse tektonik ve sismotektonik bulguların ve deprem kayıtlarının artması nedeniyle Deprem Bölgeleri Haritaları (1945, 1947, 1963, 1972 ve 1996) ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikler (1940, 1947, 1949, 1953, 1961, 1968, 1975, 1996, 1997, 1998 ve 2007) bir çok kez değiştirilmiştir.

 

Projenin amacı; değişik tarihlerde Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ve bazılarının mevcutlarının yok denecek kadar az kaldığı Deprem Bölgeleri Haritaları ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikler ile ilgili bilgileri derlemek ve haritaların hangi esaslara dayanarak yapıldığını ve bundan sonra yapılacak olan Deprem Bölgeleri Haritaları ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikleri hazırlayacak olanlara bir başvuru kaynağı hazırlamaktır.

 

background image