Halkı Bilgilendirme Bilinçlendirme

Ülkemiz, yeryüzünün en aktif fay zonları içerisinde bulunan ve her zaman deprem tehlikesine ve riskine maruz olan ve/veya olabilecek olan bir ülkedir. Eğitim, deprem zararlarının azaltılması çalışmalarında önemli bir yer tutar. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Valilikler, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel firmalarla işbirliği yapılarak depremlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirebilmek bilgili, bilinçli ve sorumlu bireyler, yöneticiler, personeller yetiştirebilmek için Deprem ve Afet Yönetimi konusunda eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

 

background image