Afet Yönetimi Afet ve Acil Durum Planları

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu il özel idareleri ve belediyelere, 5902 sayılı yasa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak için Afet ve Acil Durum planları yapma, halk eğitimi faaliyetlerini yürütme, gerekli ekipman ve donanımları hazırlama gibi görevleri vermiştir. Merkezimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri,  İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve diğer Belediyeler tarafından hazırlanması zorunlu olan Afet ve Acil Durum Planlarının hazırlanması için danışmanlık hizmeti yapmaktadır.

 

background image