Duyuru
17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depreminin Hasar Durumu (Rakamsal Verilerle) Kitabı
5 Ağustos 2019 | 09:43

17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depreminin Hasar Durumu (Rakamsal Verilerle) Kitabı

Doç. Dr. Bülent ÖZMEN tarafından hazırlanmış olan bu kitapta; 17 Ağustos 1999 tarihinde oluşan İzmit Körfezi Depreminin meydana getirdiği hasar, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen hasar tespit sonuçları ve çeşitli kriz merkezlerinden elde edilen ölü, yaralı sayılarını kullanarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca depremden etkilenen yerleşim birimlerini harita üzerinde göstererek hasarın nasıl dağıldığı ve hazırlanan grafiklerle de bu yerleşim birimlerinin hangi oranlarda etkilendiği gösterilmeye çalışılmıştır. Oldukça geniş bir alanı etkilemiş olan depremin eşşiddet haritası hasar durumu, arazi gözlemleri ve kuvvetli yer hareketi kayıtlarından yararlanarak hazırlanmış ve kitapla birlikte yayınlanmıştır.   

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde, İzmit ilçesinin 12 km güneydoğusunda Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde moment büyüklüğü Mw: 7.4 ve maksimum şiddeti X (MSK) olan yıkıcı bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Araştırma Dairesi tarafından bu depremin dışmerkezi 40.70N, 29.91E derinliği 15.9 km olarak belirlenmiştir.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Kriz Merkezinden alınan bilgilere göre bu deprem 66.441 konutun ve 10.901 işyerinin ağır hasara, 67.242 konutun ve 9.927 işyerinin orta hasara, 80.160 konutun ve 9.712 işyerinin hafif hasara uğramasına ve 17.479 kişinin ölmesi, 43.953 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Bu deprem insan kaybı açısından 1939 yılında oluşan Erzincan Depremi (Ms:7.8, ölü: 32.962)’n den sonra son yüzyılda meydana gelen ikinci en büyük depremdir.

İzmit Körfezi Depremi en çok Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerini etkilemiştir. Bu deprem nedeniyle meydana gelen ağır hasarın %48’i Kocaeli ilinde, %29’u Sakarya ilinde ve %14’ü Yalova ilinde meydana gelmiştir.

 

background image