Duyuru
Dergi Editörlükleri
24 Ağustos 2020 | 15:08

Merkezimiz personeli Doç. Dr. Bülent ÖZMEN;

Türk Deprem Araştırma dergisi, Resilience dergisi, Afet ve Risk dergisine Alan Editörü

Türkiye Jeoloji Bülteni ve Acil Yardım ve Afet Bilimi dergilerine de yayın kurulu üyesi olarak katkı vermektedir.

 

TÜRK DEPREM ARAŞTIRMA DERGİSİ - https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdad/board

RESILIENCE DERGİSİ - https://dergipark.org.tr/tr/pub/resilience/board

AFET VE RİSK DERGİSİ - https://dergipark.org.tr/tr/pub/afet/board

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ - Yayın Kurulu Üyesi - https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/board

ACİL YARDIM VE AFET BİLİMİ DERGİSİ - Danışma ve Yayın Kurulu Üyesi - https://www.jeads.org/dergi/tr/sayfa-yayin-ve-danisma-kurulu-16

 

background image