Duyuru
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TARAFINDAN 2004 YILINDA YAPILAN DEPREM ŞURASI RAPORLARI
19 Aralık 2012 | 20:42

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Aralık-2003 tarihinde Deprem Şurası hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlık çalışmaları ve hangi komisyonların kurulacağı bu komisyonların nasıl çalışacağı gibi teknik ayrıntıdaki çalışmalar bitirildikten sonra İller Bankası tesislerinde yapılan toplantı ile 13 Nisan 2004 tarihinde Deprem Şûrası çalışmaları  başlatılmıştır. Aşağıda isim ve raporları verilen 7 ayrı komisyon yaklaşık üç ay süren çalışmalar neticesinde ayrı ayrı raporlar hazırlamışlardır. Bu raporlar 29-30 Eylül – 1 Ekim 2004 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Şûra Genel Kurulu’nda görüşülüp tartışılmıştır.

DEPREM ŞÛRASI YÜRÜTME KURULU

Başkan : Mahmut Küçük (Müsteşar Yardımcısı)

Üye       : Ali Öztürk (APK Kurulu Başkanı)

Üye       : Feridun Duyguluer (Yüksek Fen Kurulu Üyesi)

Üye       : Ruhi Ceylan (Araştırma ve Yönetimi Geliştirme Daire Başkanı)

DEPREM ŞÛRASI GENEL SEKRETERLİĞİ

Genel Sekreter : Ruhi Ceylan

Genel Sekreter Yrd. : Dr. Bülent Özmen

Genel Sekreter Yrd. : Aziz Güzel

Genel Sekreter Yrd. : Gülçin Özden

Mali Koordinatör : Orhan Eroğlu

Şûra Şb.Md. : Ali İhsan Kıraç

Genel Koordinatör : Zafer Apaydın

Raportör : Biriçim Özyıldırım

Raportör : Cenk Kaplancan

Bilgi işlem sorumlusu : Koray Hanbaba

DEPREM ŞÛRASINDA OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN RAPORLARI

1 - KURUMAL YAPILANMA KOMİSYONU RAPORU

2 - MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

3 - AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

4 - MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

5 - YAPI MALZEMELERİ KOMİSYONU RAPORU

6 - KAYNAK TEMİNİ VE SİGORTA KOMİSYONU RAPORU

7 - EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

ŞÛRA SONUÇ BİLDİRGESİ

ŞÛRA KLAVUZU

 

background image