Merkezimiz ve Sürdürülebilir Eğitim ve Enformasyon Derneği Birlikteliği ile, Türkiye Kızılay Derneği desteğinde "Bireyin Bilinci Toplumun Direnci" başlıklı ortak proje başlatıldı
17 Ağustos 2022 | 17:39

Proje, toplumumuzda afet bilincinin ve farkındalığının artırılması ve toplumun afet ile baş edebilme kapasitesini arttırarak afete karşı direncinin yükseltilmesini amaçlamaktadır, Bu amaç kapsamında belirli yaş grubundaki öğrencilere her boyutu ile afet anlayışı ile afet eğitimleri, geziler, mobil uygulama ve atölyeler, afet-ebeveyn-çocuk, afet ve beslenme gibi başlıklarda uygulamalar barındırmakta olup uygulamaların çıktılarını sosyal medya kanalları, el broşürleri, kitapçıklar ile yaygınlaştırırken aynı zamanda eğitim ve uygulamalardaki her bir öğretmen, çocuk ve ailesinin de içinde bulunduğu çevre ile etkileşimleri sonucunda toplumun afet direncini yükseltmesi amaçlanmaktadır.

 

 

background image